НАШИТЕ ХОРА

НАШИТЕ ХОРА

Нашите хора са нашата движеща сила

Колкото и да напредват технологиите, да се променят времената и да се интензифицира производството, няма нищо по-важно от човешкия капитал. Работниците и техните умения не могат да бъдат  заменени. Ето защо ние търсим най-доброто.

Днес при нас работят 14 души. Заедно ние формираме крайния продукт и имиджа на компанията. Всеки от нас е ценна клетка на търговска компания №1 в България за плодове и зеленчуци и всички работим заедно като семейство. Гордеем се с тази успешна история. Това е нашата професионална история, която се пише всеки ден, с идеи, проекти и ползотворно сътрудничество.