Нашите ценности

Нашите ценности

Нашите ценности

С цел да останем силно конкурентоспособни, ние избираме най-добрите професионалисти, като им предлагаме справедлива работна среда, като зачитаме правата на служителите и работим с меритократични процедури винаги в съответствие с нашите принципи.

Нашите основни принципи

Единство. Да се ​​определят и спазват високи оперативни стандарти, сътрудничество и доверие и чрез създаване на силни връзки.

Хуманност. Нашите хора са в основата на нашата корпоративна култура, като винаги се стремят към прогрес, качество на живот и отлично поведение.

Равенство. Да защитава почтеността, многообразието и равните права в професионалното развитие, борейки се срещу дискриминацията, основана на пол, религия или националност.

Напредък. Да изграждаме и да отговаряме на имиджа на водеща компания, отговаряща на високите изисквания на хранително-вкусовата промишленост и настоящето. За да спечелим всички – индивидуално, колективно с баланс и дългосрочно.