ЕТАПИ НА ПРОИЗВОДСТВО

ЕТАПИ НА ПРОИЗВОДСТВО

Многоизмерният производствен модел на Еврокетъринг

Kогато местният магазин надхвърля границите на площта си, когато рафтовете на супермаркетите са длъжни да приканват изискано и конкурентно клиентите, нуждата от кетъринг с качествени и подбрани плодове и зеленчуци изисква съвременно производство, модел на опаковка и обслужване.

В Еврокетъринг ме специализирани в усъвършенстваната селекция, производство и дистрибуция на пресни и качествени плодове и зеленчуци. Разполагаме с най-модерно оборудване и обучен персонал на всеки производствен етап. Нашите прилагани политики включват подробни проверки по време на всички фази на обработка и хармоничен и безпроблемен цикъл на охлаждане, който поддържа свежестта на нашите продукти.

Така резултатът е гарантиран на всяка стъпка: от приемането до доставката до пунктовете за разпространение.

Избор
Първата селекция се извършва по време на приемането на суровините,  качеството  се проверява по различни  характеристики  вкус, цвят, вид и зрялост.

Рязане
Втората селекция се извършва по време на етапа на рязане, където зеленчуците се проверяват внимателно още веднъж и се нарязват, преди да се премине към етапите на измиване.

Измиване
В машината нарязаните зеленчуци преминават през две фази. Първият включва дезинфекция в резервоар, пълен с постоянно допълвана вода. Вторият включва пръскане под високо налягане с прясна вода. Процесът се повтаря три пъти.

Сушене
Внимателно измитите зеленчуци се поставят в центрофуга, където се отцеждат и накрая се изсушават.

Претегляне и опаковане
Зеленчуците постъпват в автоматична машина за теглене и опаковане, откъдето се получават крайните продукти.

Съхранение
Готовите продукти преминават в цикъл на охлаждане, като се съхраняват и консервират в камери, които поддържат температурата им на желаното ниво. Охлаждащите камери за консервиране работят при температури под 5°C.

Разпределение
Продуктите се товарят на хладилни камиони, които имат охладителни  системите и камери, способни да запазят продуктите при подходяща температура (≤5°C). Еврокетъринг притежава автопарк от 9 автомобила.

Контрол на качеството
Системата за контрол на качеството и проследимост на Еврокетъринг работи по време на целия производствен процес, за да осигури оптимални условия за обработка и хигиена, да провери теглото и съдържанието на опаковките и да идентифицира възможни проблеми, които трябва да бъдат решени. Гарантирането на качеството е от изключително значение и ние правим всичко възможно, за да го постигнем.