ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Проверяваме щателно всеки продукт, който достига до трапезата на потребителя.

Нашият основен принцип в Еврокетъринг е, че по време на всеки производствен етап и преди разпространението на нашите продукти на пазара се извършват стриктни проверки на качеството, които отговарят на всички национални и европейски законодателства, както по отношение на съдържанието, така и на етикета на продукта.

Всички продукти на Еврокетъринг се произвеждат в съответствие с Интегрираната система за управление на земеделието и прилагането на Система за осигуряване на качеството и безопасност на храните, сертифицирана от TUV HELLAS в съответствие с EN ISO 9001: 2008 и EN ISO 22000:2005, и принципите на HACCP (CODEX ALIMENTARIUS).

Освен независимите органи и сертифициране, ние също извършваме допълнителни вътрешни проверки в съответния отдел по безопасност на Еврокетъринг, който се обслужва от квалифициран персонал. По този начин ние осигуряваме най-високо качество и хигиена за нашите клиенти и приканваме нашите партньори да спазват стриктно една и съща политика за безопасност и цикъл на охлаждане, за да могат нашите свежи продукти да останат свежи до момента, в който стигнат до вашата чиния.

Освен това поддържаме отворена линия за комуникация за всякакви разяснения, въпроси или предпочитания, които може да искате да посочите. В Еврокетъринг напредъкът произтича от вашето доверие.

Обадете се на Еврокетъринг днес. Вашето мнение има значение.