ЕВРОКЕТЪРИНГ

ЕВРОКЕТЪРИНГ

На трапезната маса

В Еврокетъринг ежедневно култивираме, отглеждаме и създаваме продукти, отношения и решения, които подобряват качеството на нашето хранене и на нашия живот.

Ние поставяме плодовете от нашата работа на Вашата трапеза  по стабилен, съвременен и хармоничен начин. Гордеем се с това, защото те са резултат от труда на много ценни участници и представляват постояннен растеж, която се основава на устойчивост.

Ето как определяме значението на правенето на бизнес всеки ден: да просперираме равномерно, на множество нива и колективно.

Ние сме голяма компания, качествено свързана с всички звена на селскостопанската и хранително-вкусовата верига: фирми за семена и разсад, производители в страната, заведения за обществено хранене и предприятия за търговия на дребно и едро, а също и крайния потребител. Нашата отговорност е дълбоко вкоренена в почвата и нейната сила съществува във всеки продукт, който продаваме,и във всяко сътрудничество, което развиваме.

Еврокетъринг отговаря на нуждите от доставки с пресни плодове и зеленчуци, салати и здравословни ястия ежедневно, навреме и надеждно.